"Oplevelser er begivenheder eller aktiviteter der engagerer                          mennesker på en personlig måde"
                               - B.Joseph Pine & James H. Gilmore

Jeg rådgiver i, hvordan kulturoplevelser kan bruges som strategisk redskab til byudvikling og byplanlægning. Hvilke funktioner skal indtænkes i byrummene i dag for at imødekomme den stigende tendens, hvor byer eksempelvis flittigt bruges som scene for kulturelle events? Der er sket en festivalisering af byrummet, hvor festivalerne ikke længere kun foregår i sommerhalvåret men hele året rundt. Hvordan tager man hensyn hertil i design af byen? 

Byrummet har fået en rolle som ‘fællesskaber’ og ‘fælleseje’ i kraft af den fortsatte store tilflytning til byerne. Den udvikling skal indtænkes i udformningen af de funktionelle og æstetiske byrum. Hvordan kan man arbejde med byrummet som 'oplevelsesrum’ og indtænke oplevelsesøkonomien i byplanlægningen?

Book en rådgivningstime eller start med at booke mit foredrag:
"Byen som scene - kulturel byplanlægning"

Timepris: 1100 kr/timen
I får:
Viden og inspiration til, hvordan I bruger kultur som katalysator i jeres arbejde med byudvikling og byplanlægning.