Jeg arbejder med stedsspecifikke workshops, der foregår ‘på stedet’ med brugerne af stedet/lokationen. Workshoppen kan eksempelvis have til formål at finde stedets kvaliteter og i fællesskab kan vi udarbejde forslag til udvikling og design af stedet. Vi kan eksempelvis arbejde ud fra tematikker som stedets historie, stedets karakteristika, materialitet, natur/beplantning, hverdagsliv, infrastruktur/bevægelser, brugen af stedet, fællesskaber, leg el. andet.

Pris: Fra 10.000 kr. ekskl. moms

Workshop forslag:

SAMTALEVANDRING
Jeg bruger samtalevandringen som alternativ metode til empiri indsamling på stedet. Samtalevandringen kombinerer oplevelsen af et område med kvalitative interviews, hvor viden skabes ud fra stedet.
I en samtalevandring vil jeg typisk have to - tre informanter, som jeg interviewer ud fra den samme rute/det samme sted.

Pris for samtalevandring: 8000 kr. ekskl. moms

Prisen inkluderer dataindsamling på stedet samt rapport indeholdende interviewguide, transskriptioner eller sammenfattede interviews, analyse og foto/dokumentation.


BYVANDRING SOM WORKSHOP
Byvandringen er en ‘live’ metode til en workshop, der tager udgangspunkt direkte i stedet. På byvandringen er der fokus på at observere og iagttage steder indgående og mærke stederne.
På byvandringen har du en kyndig guide med, der i forvejen har indgående kendskab til det pågældende område, hvilket bidrager til den nye 'situerede' viden, som vi sammen skaber. Viden skabes direkte ud fra stedet og deltagerne i byvandringen, der diskuterer og udtrykker sig om områderne. Deltagerne inspirerer hinanden, imens vi er på stedet.

At have kroppen i rummet, sanse omgivelserne og lave en sensorisk, fysisk og funktionel afkodning af stedet 'live', imens man er tilstede på stedet, er en værdifuld kilde til viden og en god arbejdsmetode, når man skal designe/videreudvikle områder.
Debatterne tages på stedet, hvor deltagerne kan tilkendegive holdninger til området på detaljeplan, og ikke bare på et overordnet plan ud fra en flad powerpoint i et kedelige klasselokale.
Guiden kan i forvejen udvælge nogle nedslagspunkter på turen, og gøre sig tanker om spørgsmål til deltagerne. Spørgsmålene er åbne og dikterer ikke et bestemt ‘program’ for ikke at påtvinge stedet bestemte ideer og konnotationer forinden.

Guiden/workshoplederen eller en assistent sørger for at optage/notere de diskussioner, overvejelser, observationer og ideer, som frembringes på byvandringen.

Max antal deltagere: 15 - 20 deltagere
Pris: 8000 kr. ekskl. moms