HVORFOR
En byrumsanalyse baseret på stedets kvaliteter, brugerne af stedet og videnskabelige analytiske greb er et solidt salgsværktøj i dialogen med dine kunder, når du skal lande opgaven og skabe de socialt bæredygtige, rekreative, dynamiske og optimale byrum.

HVAD
Jeg udarbejder byrumsanalyser, der identificerer potentialer, skaber overblik over problematikker i det pågældende urbane rum samt inspirerer og fremsætter ideer. Byrumsanalysen danner grundlaget for dit arbejde med permanent eller midlertidig design af og udvikling af et givent byrum eller rekreativt sted.
Med byrum menes eksempelvis pladser, gadeforløb, gårdmiljøer, legepladser, forladte bygninger der skal gentænkes, kanal forløb, parker, indgangspartier, strøg, vejkryds mv.

METODE OG TEORI
Metoderne jeg bruger er inspireret af bogen “Med hverdagslivet som Designpraksis” af Lise Juul Madsen, Louise Von Müllen og Thea Storm Pedersen, Dansk Arkitektur Centers model for byrumsanalyser, metoder fra Performance-design, særligt “samtalevandringen”, fra specialet: “Performance Design med byen som scene” (2011), der centrerer sig om stedsspecificitet.
Jeg opererer i et tværfagligt felt, hvor mine analytiske greb og metoder er hentet fra min kandidatuddannelse i Performance Design og Dansk Sprog og Medier samt fra  fagene Plan, By, Proces, sociologi og geografi.

FOR HVEM
Eksempelvis kommuner, ejendomsudviklere, ejendomsinvestorer, entreprenører, designere, landskabsarkitekter, destinationsudviklere og arkitekter

PRIS
Fra 12.000 kr. ekskl. moms

I får: Stedsspecifik viden om det sted eller det område som i skal designe til. Det er værdifuld viden, der optimerer jeres arbejde med at designe de dynamiske, aktive og optimale byrum.
Prisen inkluderer dataindsamling på stedet, kvalitative interviews og en rapport, der fremsætter en analyse af stedets potentialer, foto/dokumentation samt idéforslag til jeres videre arbejde. 

BEBOER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSER
Er du den ejendomsudvikler, der gerne vil kende dine kunders behov til bunds i forhold til at bygge optimale boligområder? Så lad mig aktivere kommende beboere inden i bygger, og få vigtig viden fra dem, som i skal bruge i jeres arbejde med at skabe attraktive boligkvarterer.

Har i allerede udviklet et boligkvarter vil i nu gerne blive klogere på, hvad beboerne synes fungerer og hvad ikke fungerer i deres nye kvarter?
Så hyr mig til at lave beboer tilfredsundersøgelser.

Jeg har særligt erfaring med ‘børnesygdomme’ og problemstillinger i nybyggerkvarterer. I kan overveje at kombinere undersøgelsen med en workshop for beboerne.

Timepris: 850 kr./ timen ekskl. moms.

I får: Vigtig viden og feedback fra jeres kunder, fyldestgørende spørgeskemaundersøgelse, kvalitative interviews med udvalgte beboere, analyse samt rapport af data.