Jeg løst opgaver, holdt workshops og lavet ekskursioner for bla. Sint Trudo, Holland, Patel Taylor Architects, London, Nikken Sekkei Research Institute , Japan, Hongkong Baptist University, PeopleForBikes, USA, Byens Netværk, Hvidovre kommune, Ballerup kommune, Grundejerforeningssekretariatet Ørestad, Tetris A/S, NCC Bolig, DTU Smart Cities, Skien Boligbyggelag, mfl. 

Se iøvrigt min linkedIn profil: linkedin.com/in/miramargarithacordsen/

TRE DAGES PROGRAM FOR BOLIGSELSKABET SINT TRUDO, HOLLAND

“We ( Sint Trudo, housing corporation in Eindhoven Holland with a large development program) did a very interesting excursion in Copenhagen with our board. The theme was social and technical sustainability with project- and area Development. Mira did the organisation of the excursion: the program with different projects and different speakers. It was very good and to the point. And beside that also very pleasant to work with”

Vi besøgte bl.a Mjølnerparken med oplæg fra BoVita, vi var i Nordhavn med præsentation fra Balslev A/S og havde oplæg og workshop med GivRum mm.

ØRESTAD KULTURDAGE/GFS ØRESTAD

Ørestad Kulturdag, 2014, 2015 og 2019

Ørestad Kulturdag, 2014, 2015 og 2019

På Ørestad Kulturdage (ØX) var jeg primus motor bag et stærkt aktørnetværk i Ørestad med 25 forskellige lokale aktører, der forsat er engageret i Kulturdagene. I samarbejde med Grundejerforenings sekretariatet Ørestad, Ørestad Bibliotek, Fields og By og Havn, der sidder i styregruppen for ØX, arbejdede jeg med to temaer for Kulturdagene - henholdsvis “Green Living” i Ørestad og “Byen som scene”.

Jeg havde ansvaret for organisering, konceptudvikling, eventplanlægning, aktørmøder, netværksarbejde, programplanlægning, korrekturlæsning af program, intern og ekstern kommunikation, pressemeddelelser, fundraising og økonomistyring af Ørestad Kulturdage 2014 og 2015. De seneste år har jeg selv været aktør på ØX med foredrag og byvandringer. 


TETRIS A/S - formidling

Skovkvarteret, Tetris A/S

Skovkvarteret, Tetris A/S

Tetris A/S er ejendomsudvikler, der bl.a. udvikler rækkehuse i Skovkvarteret i Ørestad Syd.
Jeg har løst følgende opgaver for Tetris A/S:
- Korte beskrivelser af erhverv, kulturinstitutioner samt kommende faciliteter i Ørestad Syd til kort/planche over bydelen.
- Tre skriftelige indlæg til deres blog om udviklingen af Asger Jorns allé, udviklingen af Arenakvarteret samt et indlæg om foreningsliv, netværk og organisationer i Ørestad.
- Specialbyvandring i Arenakvarteret i forbindelse med Åbent Hus på Royal Arena.
- Foredrag om fælles liv og fællesskaber i nye boligkvarterer i samarbejde med design- og arkitekturvirksomheden Spacon & X.

BYENS NETVÆRK - METROHOP, WORKSHOP OG STEDSFORNEMMELSER

Byens Netværk, august 2018  Jeg tog netværket Din, Min og Vores By fra Byens netværk med på metro-hop i Ørestad med levende slides, som jeg kalder det. Jeg fortalte om den generelle udvikling i Ørestad set fra metrostoppenes platforme, og efterfølgende tunede vi ind på fire udvalgte byrum i den sydlige del af Ørestad, bl.a. Byhusene og områderne omkring Royal Arena og Kalvebod Fælled Skole.   Vi tunede os ind på  ” Stedvise stedsfornemmelser af stedfundne stedskvaliteter”   Vi tog os god tid til at se på byrummene, beskrev dem og talte om dem, imens vi stod i dem:  Hvordan er atmosfæren? Er der rart?    Hvem bor her mon? Hvad er tænkt ind i rummene? Hvordan synes vi stederne fungerer? Hvilke tanker er der gjort fra planlæggernes side, og hvordan spiller de sig ud i virkeligheden?   Bagefter samlede vi vores tanker og gik til Traktørstedet hvor byen mødte naturen.

Byens Netværk, august 2018

Jeg tog netværket Din, Min og Vores By fra Byens netværk med på metro-hop i Ørestad med levende slides, som jeg kalder det. Jeg fortalte om den generelle udvikling i Ørestad set fra metrostoppenes platforme, og efterfølgende tunede vi ind på fire udvalgte byrum i den sydlige del af Ørestad, bl.a. Byhusene og områderne omkring Royal Arena og Kalvebod Fælled Skole.

Vi tunede os ind på
Stedvise stedsfornemmelser af stedfundne stedskvaliteter”

Vi tog os god tid til at se på byrummene, beskrev dem og talte om dem, imens vi stod i dem: Hvordan er atmosfæren? Er der rart?

Hvem bor her mon? Hvad er tænkt ind i rummene? Hvordan synes vi stederne fungerer? Hvilke tanker er der gjort fra planlæggernes side, og hvordan spiller de sig ud i virkeligheden?

Bagefter samlede vi vores tanker og gik til Traktørstedet hvor byen mødte naturen.

HOFOR A/S - personaledag
 

Lüders P-hus, Nordhavn

Lüders P-hus, Nordhavn

I februar 2017 planlagde og afviklede jeg, i samarbejde med lokal beboer og pionér Helle Jensen, en to timers byvandring i Nordhavn for Byggesupport afdelingen i HOFOR A/S. Hofor skulle have planlagt en studietur/personale-dag i Nordhavn. 
Vi valgte, at turen skulle sætte fokus på bydelens maritime og industrielle historie samt sætte fokus på bydelens nuværende udvikling indenfor arkitektur, byrum og design. Samtidig ville gruppen gerne høre om hvordan, det er at bo i bydelen, hvorfor jeg havde allieret mig med lokalebeboer Helle, der kunne fortalte om hverdagslivet, lokalplaner og mennesker i Nordhavn. På turen lagde vi desuden vægt på følgende bygninger: De gamle DGL siloer (The Silo og Frihavnstårnet), Portland Towers, FN-bygningen, Riffelsyndikatet og Lüders P-hus. 
 

SHARING COPENHAGEN -foredrag

8tallet af BIG

8tallet af BIG

I forbindelse med Sharing Copenhagen havde jeg en international delegation fra CPH Cleantech Cluster, som jeg lavede mit foredrag "Oplevelser i fremtidens by - gående foredrag om 8tallet" for.  Jeg lagde vægt på de socialt bæredygtige initiativer i bygningen og bygningen set i et oplevelsesøkonomisk perspektiv. Gruppen var desuden interesseret i, hvordan beboerne har indtaget byggeriet, hvem byggeriet tiltrækker og hvordan, arkitekturen understøtter fællesskabet i byggeriet. 

Selvstændige i Ørestad

Erhvervsnetværket Selvstændige i Ørestad

Erhvervsnetværket Selvstændige i Ørestad

I maj 2016 stiftede jeg sammen med forfatter Ole Ditlev Nielsen erhvervsnetværket "Selvstændige i Ørestad". Vi består af selvstændige konsulenter, typisk enmandsvirksomheder, der enten er bosat i Ørestad eller driver forretning i Ørestad. Netværket har pt ca. 15 - 20 aktive medlemmer, der mødes hver tirsdag på Copenhagen Towers i deres 'mødeskov'. Vi har en fast aftale med Copenhagen Towers om at kunne bruge skoven til møder og mindre workshops efter aftale. Vi mødes hver anden tirsdag kl. 8.30 - 10.30 til faglige sparringsrunder, oplæg eller virksomhedsbesøg med henblik på at udvikle vores individuelle forretninger. Vi vægter samarbejder med Ørestads erhvervsliv. Gruppen tæller 60 selvstændige med, som nævnt, ca. 15 - 20 selvstændige der aktivt deltager i møderne. Koordinatorerne for netværket er jeg selv, forfatter Ole Ditlev Nielsen og Frida Hjaltested - kommunikations- og marketingskonsulent.